Zacatecas

Meksika’nın kuzey iç bölgesindeki bu şehir 16. Yüz yılın ortalarında, İspanyol sömürgesi döneminde, ki o zaman Meksika ‘Yeni İspanya’ diye adlandırılmıştı, barındırdığı gümüşten ve diğer minerallerden dolayı bir maden şehri olarak hızla gelişti… Asıl namı ise Meksika Devrimi’nde gerçekleşen ünlü Zacatecas savaşından kaynaklanıyor. Devrimcilerin zafer elde ettiği meydanda ünlü general Pancho Villa’nın at üzerinde elini coşkuyla kaldırmış bir heykeli var. Bu yerin tarihi öneminden dolayı bir de...

Read more...
Zacatecas

This city located in the northern region of Mexico and founded in the second half of the 16th century during the Spanish colonization period (Mexico was then named ‘New Spain’) thrived thanks to its silver mines and the other metals found in the area. But its real reputation goes back to the War of Zacatecas which took place during the Mexican Revolution. There is an equestrian statue of the General Pancho Villa hailing us enthusiastically at the square where the revolutionary troops won the...

Read more...
This site uses cookies to understand visitor needs. You can see our terms of service police here. To allow us to improve our content please click ok. OK