Eski şehir: Centro

Sao Paulo’nun bir eski şehri var evet! Sao Paulo’nun kuruluş yeri neredeyse beş yüzyıllık bir geçmişe sahip. Neo klasik ve barok binalar, sanat merkezleri, tiyatro, pastaneler, grafiti kaplı bina duvarları, şehrin diğer yerlerinde gökdelenlerin arasında yürürken hissedemeyeceğiniz bir yanı var buranın, bir karakteri var diyelim. Geceleri biraz tekinsiz olabilse de gündüzleri her zaman hareketli.Yürüyüşümüze Belediye Tiyatrosu Teatro Municipal’den başlıyoruz. Opera Binası olarak yirminci...

Read more...
Centro: walking in the old town of Sao Paulo

Yes, São Paulo has an old town! It is where the city was founded five hundred years ago. Neo classical and baroque buildings, art centers, theatres, patisseries, walls with graffitis, it has this air that you may not notice at other parts of the city, let’s say it has a character. At nigh time it may look a little empty and you may need to take care of your belongings but during the day it is quite lively.We start our walk at the Municipal Theatre. A beautiful Opera House with all the glamour...

Read more...
Teatro Municipal, eski şehir

Rio’nun eski şehri ‘Centro’, şehir merkezi. Eski başkentin tüm tarihi yapıları burada, plaj kenarlarındaki siyah beyaz taştan kaldırımlar burada da aynı, gündüzleri insanlarla dolup taşan bu iş merkezi geceleri kimseleri bulamayacağınız ıssız sokaklara dönüşüyor.Ben bir gece Teatro Municipal’de İspanya’dan gelen ünlü flamenko topluluğunun Carmen isimli gösterisine denk geldim. 19. yüzyılın ikinci yarısında Rio başkentken belki de daha da canlı olan kültür hayatını hayal edersek o dönem neden...

Read more...
Teatro Municipal, old town

Rio’s old city, ‘Centro’ is the city center. All the historical buildings of the old city are here. The cobblestones of black and white stone along the beaches are the same. The business centers which are packed in the daytime turn into desolate streets where you cannot come across anybody at night.One night I chanced upon a flamenco troop from Spain performing a show called Carmen at Teatro Municipal. If we imagine the cultural life here which was more vibrant in the second half of 19th...

Read more...
This site uses cookies to understand visitor needs. You can see our terms of service police here. To allow us to improve our content please click ok. OK