Prambanan Tapınağı

9. yüzyılda Mataram Krallığı döneminde yapılmış bugün dünyanın en uzun Hindu tapınağı olarak kabul edilen, Unesco mirasındaki Prambanan Tapınakları.Hinduizmdeki, Hristiyanlık benzeri, üçlemenin üç tanrısı Brahma, Vishnu ve Şiva, sırasıyla yaratıcı, devam ettiren ve yok edici üç tanrıya adanmış. Birbirini çevreleyen üç kare alandan oluşuyor, en üstteki üçüncü en kutsal alanda Şiva, Vişnu ve Brahma’ya adanan ve hepsi Doğu’ya dönük 3 tapınakla birlikte toplam 16 tapınak var ve burası en kutsal...

Read more...
Prambanan Temple

After visiting the Buddhist Temple of Borobudur we head to Prambanan Temples. 50 years younger than Borobudur and a Hindu temple, they are dedicated to the trinity of Hindu Gods, Brahma, Vishnu and Shiva, the creator, sustainer and the destroyer.Here, as in Borobudur, three areas circle one another, this time three squares, the third, most sacred one dedicated to gods is where the main temples are located, 16 main temples with 3 main temples dedicated to three gods. The square that surrounds...

Read more...
Ramayana destanı ve Hayat Ağacı

Yunan kültürünün nasıl Odyssey ve Iliada destanları varsa, Hint kültürünün de Ramayana ve Mahabharata destanları var. Prambanan Tapınağı’nın iç cephelerindeki duvarların tamamı Ramayana destanın resmedilmiş kabartmaları ile işli. Hinduizmin üç büyük tanrısından biri olan Vishnu’nun yeniden dünyaya gelmiş, reenkarne olmuş hali Prens Rama’nın hikayesini anlatır ve Odyssey’de olduğu gibi bir yolculuk hikayesi de barındırır bu destan. Rama, nişanlısı ve kardeşi ile birlikte sürgüne gönderilir ve...

Read more...
The Ramayana Legend and the Tree of Life in Prambanan Temples

If the Greeks have Odyssey and Iliada, the Indians have Ramayana and Mahabharata.The exterior walls of the main temple in Prambanan are covered with replicas from the epic Ramayana, the story of the Prince of Rama. One of the three main gods in Hinduism, Vishnu is reincarnated in Rama, a god/prince, who is sent exile- such as in Odyssey there’s a story of journey. The journey of Rama, his brother and his fiancée and their exile which lasts years are finalised with a victory. Some of the main...

Read more...
This site uses cookies to understand visitor needs. You can see our terms of service police here. To allow us to improve our content please click ok. OK