Prado Müzesi’nde ‘Metapintura’ sergisi

Peki bu sanat denilen şey nereden çıktı? Neden var? Prado Müzesi’nin koleksiyonundaki binlerce eserden seçilmiş 137 tanesi sanatın kendi varoluşu hakkında düşünmesi amacıyla seçilmişler. Orta çağlardan 19. yüzyılın başına, müzenin kuruluş senesi 1819’a kadar olan dönemi kapsayan bu seçilmiş eserler belli temalar etrafında sunuluyor: din, mitoloji, portreler, sanat koleksiyonerleri, …Dini temalı tablolarla başlıyor sergi. El Greco’nun Veronica’nın eşarbı isimli tablosu, Orta Çağlarda oldukça...

Read more...
An exhibition in Prado Museum: ‘Metapintura: a journey to the idea of art’

Where did art come from? Why does art exist? Prado Museum selects 137 art works in its collection and tells you a story so that you can think about these questions. Beginning from the Middle Ages and finalizing in 1819, the year when the museum was founded, you make a journey through certain themes: religion, mythology, portraits, art collectors…We start with the religious themes, El Greco’s painting named ‘the Veil of Veronica’, the face of Jesus on a cloth, an iconographic motif that became...

Read more...
Prado Müzesi’nde Diego Velazquez, Nedimeler tablosu

Prado müzesinin birinci katı, on iki numaralı odası, yan yana duran portrelerin ortasında diğerlerinden ayrılan bir resim. Resimdeki dokuz kişi bir odanın içinde, tam ortada resmin odak noktası bir küçük kız çocuğu ve yanında bakıcıları olduğunu anladığımız iki genç kız. Sağ köşede bir cüce ile bir erkek çocuğu, yerde bir köpek, arkalarında orta yaşlı bir çift. Sol köşede ressam elinde paleti ile tuvalinin önünden yana doğru eğilip karşıya, herhalde resmettiği şeye bakıyor, tuvalde ne...

Read more...
Velazquez, Las Meninas in Prado Museum

Prado Museum’s first floor, room number twelve, section Spanish Painting, the walls of the circular room is lined with portraits, right in the middle of the room a painting that differs from others. We see a party of nine people inside a room with a high ceiling surrounded by paintings on the walls, a little girl in the middle and next to her two teenage girls who look like they are taking care of her. On the right a dwarf, next to him a little boy or another dwarf, a dog is lying in front of...

Read more...
This site uses cookies to understand visitor needs. You can see our terms of service police here. To allow us to improve our content please click ok. OK