Museo Larco, Lima

Peru dünyada medeniyetin kurulduğu 7 yerden biri. Çoğumuz sadece İnka medeniyetinden haberdarız, İspanyolların bu topraklara geldiklerinde karşılaştıkları büyük medeniyet ve yok edilen son yerli kültür olduğundan. Aslında İnkalar bu topraklardaki yaklaşık 10.000 senelik tarihin son 100-150 senesinde imparatorluk kurmuşlar. Onlardan önce onlarca medeniyet bu topraklarda varolmuş ve arkalarında günümüze kadar çok iyi korunmuş seramik işçiliğinin harika örneklerini bırakmış. Lima’daki bu şahane...

Read more...
Museo Larco, Lima

Peru is one of the seven places in the world where the first civilisations were founded. Most of us are only familiar with the Incas, the great civilisation the Spanish encountered when they came here. Actually the Inca Empire survived in the last 100-150 years of the 10,000 years-long civilisation history in this land. Countless other civilisations had existed here before they reigned, and they left behind perfect examples of pottery which have been preserved in perfect condition until today...

Read more...
This site uses cookies to understand visitor needs. You can see our terms of service police here. To allow us to improve our content please click ok. OK