Museo de Oro: altının bize anlattığı sayısız hikaye, El Dorado efsanesi

Kolombiya İspanyollar buraya 1499’da gelmeden önce sayısız yerlinin yaşadığı topraklardı. Bugün Bogota’nın bulunduğu bölgede Muiscalar, kuzeyde Tayronalar, ve geri kalan yerlerde birçok topluluk, Suni, Quimbaya, San Augustin, Zunu kabileleri, ya da Kızılderili denebilecek yerli insanlar yüzyıllar boyunca yaşamaktaydılar.Müzedeki binlerce parça bize bu insanların gündelik yaşamı, dini görüşleri, yaşam ve ölümü nasıl anlamlandırdıklarına dair ipuçları veriyor. Ziyaretin başladığı salonun...

Read more...
Museo de Oro: endless stories that the gold tell us, the legend of El Dorado

Long before the Spanish came here, today’s Colombia was a land where many clans, with their own culture and social structure used to live: Muiscas in today’s Bogota metropolitan area, Tayronas in the north, many others like Sunis, Quimbayas, San Augustines, Zunus, people whom were later called ‘indians’ by the White Man.The museum has a rich collection of thousands of pieces which give us clues of the daily lives, spiritual practices, social conditions of these people; so it is a real gem!...

Read more...
Altın Müzesi: Şaman bir kuş insan, kabile reisleri, düşünen insan

Şaman, Kolomb öncesi antik kabilelerde çok önemli bir figür.Şamanların gücü başka varlıklara dönüşebilmelerinden ve bu varlıkların özelliklerine sahip olabilmelerinden kaynaklanıyordu: uçma kabiliyeti, keskin bakış, güç, cesaret. Tabi ki gözle görünür şekilde yapabiliyor olamazlardı, bir trans halinde başka bir diyara gidiyor, uçuyor olabilirlerdi. Bu hayvanlardan biri yarasaydı. Bu parçalardan şamanların yüzlerine taktıkları bazı takı ve maskelerle kendilerine yarasa görünümü verdiklerini...

Read more...
Portraits of people from the Gold Museum: Shaman, a bird men, the meditating man, the chieftain

The Shaman, an important figure in pre-Columbian cultures.The power of the shaman comes from his ability to transform into other beings such as birds, jaguars, and to possess their qualities: ability to fly, sharp eye view, power, courage. Of course they would not be acting exactly like these animals, they would be entering in a state of trance and passing into an other dimension. One of these animals was the bat. When we see these pieces, the accessories they used to put on their faces and...

Read more...
Museo del Oro: The Gold Museum and the people of Zenu

This Museum is dedicated to the culture and people of Zenu. Around 200 to 1600 B.C. the area of the north of today’s Colombia, at the interior lands of the Caribbean shores, developed the culture of the people of Zenu. The people were farmers, hunters, with an advanced level of civilisation: they built water channels, developed the gold craft and left us many pieces, clue to their life, that are now exhibited in this museum. Unfortunately with the arrival of the Spanish it came to an end. The...

Read more...
This site uses cookies to understand visitor needs. You can see our terms of service police here. To allow us to improve our content please click ok. OK