Orsay Müzesi’nde Yıldızlı Geceler

Orsay Müzesi’ndeyiz. St Germain semtinin devamında Seine nehrinin sol kıyısında eski bir tren garı devlet müzesine dönüştürülmüş; müze daha çok ‘impressionistes’ denen ‘izlenimci’ ressamların koleksiyonu ile tanınır. Manet, Renoir, Cezanne, Monet, Van Gogh…İzlenimcilerin yaptığı en büyük yenilik gündelik hayatı betimlemek olmuştu. 19. yüzyılın ikinci yarısı, tren garları, piknik yapanlar, tiyatrolar… İzlenimcilerin bu kadar ünlü olmalarının nedeni sadece resim tekniğini değiştirmeleri, ışığı...

Read more...
Van Gogh’s Starry Nights in Musée d’Orsay

We are in Orsay Museum. Following St Germain neighbourhood we walk along the river Seine, an old train station on the left hand side of the river is turned into a museum, famous with its impressionist painters’ collection, Manet, Renoir, Cezanne, Monet, Van Gogh…The most significant novelty of the Impressionists was to paint the daily life. The second half of the 19th century, train stations, picnics, theatres… The reason Impressionists became so famous was not only their technical innovation...

Read more...
This site uses cookies to understand visitor needs. You can see our terms of service police here. To allow us to improve our content please click ok. OK