Ubud, kapılar, tepeler: Om Swastiastu, Campuhan Ridge yolu

Ubud’da gezerken evlerin, okulların, tapınakların, herhangi bir yerleşim yerinin sokağa açılan tahta, işlemeli, dar- ancak bir kişinin geçebileceği genişlikte- kapılarında sıkça şunlara rastlamanız mümkün: 1. Om Swastiastu, bu Balililerin birbirini selamlama kelimesi; 2. Swastika sembolü: Nazilerin gamalı haçını aklınıza getiren mazisi on bin yıldan önceye dayanan Hinduizm, Budizm, Jainiz gibi kadim dinlerde şans getirdiğine inanılan Swastika sembolü. Evrenin devamlılığını temsil ediyor…...

Read more...
Ubud, doors and hills: Om Swastiastu and Campuhan Ridge road

While you are walking in the streets of and pass by the little narrow wooden doors of houses, schools, temples, etc. you will often see these two things: 1.‘Om Swastiastu’, this is the greeting word in Balinese culture. 2. the symbol of Swastika similar to gammadion cross. It’s the ancient symbol originated in the Indian subcontinents that is used to bring auspiciousness. It also represents the continuity of the cosmos… There’s a way to run away from the tourist crowds in Ubud, it’s right at...

Read more...
Ramayana destanı ve Hayat Ağacı

Yunan kültürünün nasıl Odyssey ve Iliada destanları varsa, Hint kültürünün de Ramayana ve Mahabharata destanları var. Prambanan Tapınağı’nın iç cephelerindeki duvarların tamamı Ramayana destanın resmedilmiş kabartmaları ile işli. Hinduizmin üç büyük tanrısından biri olan Vishnu’nun yeniden dünyaya gelmiş, reenkarne olmuş hali Prens Rama’nın hikayesini anlatır ve Odyssey’de olduğu gibi bir yolculuk hikayesi de barındırır bu destan. Rama, nişanlısı ve kardeşi ile birlikte sürgüne gönderilir ve...

Read more...
The Ramayana Legend and the Tree of Life in Prambanan Temples

If the Greeks have Odyssey and Iliada, the Indians have Ramayana and Mahabharata.The exterior walls of the main temple in Prambanan are covered with replicas from the epic Ramayana, the story of the Prince of Rama. One of the three main gods in Hinduism, Vishnu is reincarnated in Rama, a god/prince, who is sent exile- such as in Odyssey there’s a story of journey. The journey of Rama, his brother and his fiancée and their exile which lasts years are finalised with a victory. Some of the main...

Read more...
Aslan ve güneş, Šir o Xoršid ve Faravahar

Gövdesinde güneşi taşıyan aslan. Kökleri Babil astrolojisine uzanan bu figür, güneşin ışınlarının en güçlü olduğu ve astrolojide aslan burcuna denk gelen dönemi temsil ediyor. 20 Temmuz ile 20 Ağustos arası güneş ışınlarının en güçlü olduğu dönem ve bu dönemde güneş astrolojik olarak aslan burcunda. ;Aynı figür Safavi ve Kaçar hanedanlıkları döneminde Şii İslam’a da adapte edilmiş. Aslan devleti ve dini temsil eder, bazıları Ali’ye de göndermede bulunur. Tahran’daki Gülistan Sarayı’nın...

Read more...
The Lion and the Sun, Šir o Xoršid and the Faravahar

This figure that we saw on one of the walls of the Golestan Palace in Tehran is the Šir o Xoršid. It is the lion which bears the Sun on its body: this figure with origins in Babel mythology represents the period of the year that coincides with the Leo sign in astrology when the sunlight is at its strongest. The sunlight is at its strongest between the 20thof July and 20th of August and in this period the Sun moves into the Lion constellation. The same figure was adapted to Shih Islam during...

Read more...
This site uses cookies to understand visitor needs. You can see our terms of service police here. To allow us to improve our content please click ok. OK