Didem Doğan

Zacatecas

Meksika’nın kuzey iç bölgesindeki bu şehir 16. Yüz yılın ortalarında, İspanyol sömürgesi döneminde, ki o zaman Meksika ‘Yeni İspanya’ diye adlandırılmıştı, barındırdığı gümüşten ve diğer minerallerden dolayı bir maden şehri olarak hızla gelişti… Asıl namı ise Meksika Devrimi’nde gerçekleşen ünlü Zacatecas savaşından kaynaklanıyor. Devrimcilerin zafer elde ettiği meydanda ünlü general Pancho Villa’nın at üzerinde elini coşkuyla kaldırmış bir heykeli var. Bu yerin tarihi öneminden dolayı bir de ufak müze yapmışlar; orayı geziyoruz. Müzede 1914 tarihine ait bir gazetenin ilk sayfası savaşı manşetten veriyor, sayfanın yan tarafında minik bir sütunda ise başka bir haber çarpıyor gözüme: Franz Ferdinand Saraybosna’da vurularak öldürüldü. Hepimizin hafızalarında yer etmiş ‘1. Dünya savaşının başlangıcını belirleyen olay’, taşıdığı önemden habersiz sayfanın kenarına iliştirilmiş. Hayretle tekrar okuyorum ve olacaklardan habersiz dünya ahalisinin günlük telaşlarına gülümsüyor buluyorum kendimi. 

Other Collections
This site uses cookies to understand visitor needs. You can see our terms of service police here. To allow us to improve our content please click ok. OK