Didem Doğan

Prambanan Tapınağı

9. yüzyılda Mataram Krallığı döneminde yapılmış bugün dünyanın en uzun Hindu tapınağı olarak kabul edilen, Unesco mirasındaki Prambanan Tapınakları. 

Hinduizmdeki, Hristiyanlık benzeri, üçlemenin üç tanrısı Brahma, Vishnu ve Şiva, sırasıyla yaratıcı, devam ettiren ve yok edici üç tanrıya adanmış. Birbirini çevreleyen üç kare alandan oluşuyor, en üstteki üçüncü en kutsal alanda Şiva, Vişnu ve Brahma’ya adanan ve hepsi Doğu’ya dönük 3 tapınakla birlikte toplam 16 tapınak var ve burası en kutsal Tanrıların bulunduğu alan; bunu çevreleyen ikinci alanda bu dünyayı temsilen 224 tapınak varmış fakat bugün hemen hemen hepsi yıkılmış, sonraki üçüncü alan ise sizin yürüyerek gireceğiniz en geniş alan. 

Tapınağın tüm haşmeti ortadaki tanrılara adanmış tapınaklarda gizli. Güneşin en tepeden olduğu saatte sıcaktan eriyormuş gibi hissettiğimiz bir günün ortasında gökyüzüne yükselen siyah lego parçacıkları gibi önümüzde yükseliyorlar. Ana tapınak, Şiva’ya adanan tapınak olup içinde dört adet oda bulunuyor; birinde Shiva heykeli, bir diğerinde Şiva’nın karısı Durga, bir diğerinde Şiva’nın öğretmeni Agastya, ve birinde ise Şiva’nın oğlu Ganesh’in heykeli bulunmakta. Vishnu ve Brahma tapınaklarında ise tek bir odada aynı isimle Vishnu ve Brahma’nın heykelleri var. 

Other Collections
This site uses cookies to understand visitor needs. You can see our terms of service police here. To allow us to improve our content please click ok. OK