Didem Doğan

Pantheon, Tüm Tanrıların Tapınağı

Piazza della Rotonda burası, karşımızda Pantheon, defalarca önünden geçiyoruz, bazen içine girip tepesindeki yuvarlak delikten gökyüzüne bakıyoruz, bazen karşısındaki kaldırımda oturup önünde dizilen sütunları sayıyoruz. Defalarca görsek sıkılmayacağız. Nedir buranın bu kadar büyüleyici olmasının sebebi?… Girişinde şöyle yazıyor: M. AGRIPPA L. F. COS. TERTIUM FECIT, İngilizce tercümesi ”Marcus Agrippa, son of Lucius, in his third consulate, made it." Agrippa, Lucius’un oğlu 3. konsülünde Pantheon’u inşa etti. M.Ö. 25. yılda bir pagan tapınağı olarak dikdörtgen şekilde inşa edilmiş. Oysaki bugün gördüğümüz şekli Adrian tarafından M.S. 118-128 seneleri arasında yapılmış. Pagan gelenekten Hristiyan geleneğe geçiş Romalılarda geçmişe bağlılığın bir örneği. Yapıldığı dönemde duvarlarındaki nişlerin üzerinde yükselen tanrılar yerini tek tanrıya bıraktığında bu çokluluk belki de Azizlik mertebesiyle devam etmiş. Senkretizm sadece bu topraklara özgü bir olay değil, Brezilya’da Candomblé dininin Orishalar, yani Afrika tanrılarının Hristiyan Azizler ile paralellik kurulması gibi bir devamlılık her geçiş döneminde rastlanan bir olgu. 

Other Collections
This site uses cookies to understand visitor needs. You can see our terms of service police here. To allow us to improve our content please click ok. OK