Didem Doğan

Museo Larco, Lima

Peru dünyada medeniyetin kurulduğu 7 yerden biri. Çoğumuz sadece İnka medeniyetinden haberdarız, İspanyolların bu topraklara geldiklerinde karşılaştıkları büyük medeniyet ve yok edilen son yerli kültür olduğundan. Aslında İnkalar bu topraklardaki yaklaşık 10.000 senelik tarihin son 100-150 senesinde imparatorluk kurmuşlar. Onlardan önce onlarca medeniyet bu topraklarda varolmuş ve arkalarında günümüze kadar çok iyi korunmuş seramik işçiliğinin harika örneklerini bırakmış. Lima’daki bu şahane bahçesi olan müzede her döneme ait farklı türlerden seramik işçiliğinin örneklerini açıklamalarıyla beraber görebilirsiniz: Chancay, Chimu, Mochica, Nasca, Inca, daha bir çok başka topluluk. Gündelik kap kacaktan daha ince işlenmiş vazolara, insan başlarına, hayvan figürlerine kadar gördükleri her şeyi kendi elleriyle yeniden hayata geçirmişler. Alt katta erotik figürlere ayrılmış seramikler eski medeniyetlerde gündelik hayatın tamamının betimlendiğinin bir göstergesi… Eski medeniyetlerde bizi etkileyen şey sanki insana dair özü sonradan edinilmiş bilgilerin arasında kaybeden bugünün insanın unuttuğu o özü taşıyan bir şeyler olması, bizim unuttuğumuz bir şeyleri bize hatırlatması. Kandinsky’nin kendi sözleriyle eski medeniyetlerde aradığımız o ‘şeyi’ dile getirişi de müze duvarlarının birinde okuyorum: ‘Ruhani arayışımız ilkel insanlara yönelir çünkü, bizler gibi, bu sanatçılar, çalışmalarında hakikati sadece içlerinde arayıp buldular ve onların dikkatini dağıtan tüm dış biçimlerden vazgeçtiler.’ diyor.

Other Collections
This site uses cookies to understand visitor needs. You can see our terms of service police here. To allow us to improve our content please click ok. OK