Didem Doğan

Mario Merz retrospektif sergisi, Retiro park

Retiro Park’ın içindeki Velazquez Sarayı, Kristal Saray gibi çağdaş sanat sergilerine ev sahipliği yapan bir başka mekan. Kasım 2019’daki ziyaretimiz sırasında İtalyan sanatçı Mario Merz’in ‘Zaman sessizdir’ adlı retrospektif sergisine denk geldik. İtalyan sanatçının (1925-2003) eserleri bize zamanın öncesinde bir çağı anlatıyor. ‘Arte Povera’ ile ilişkilendirilen sanatı- ki bu sanat akımı İtalya’da ’60’ların ve ’70’lerin siyasi konjonktüründe, post-endüstriyel tüketim toplumunun dayandığı sisteme bir karşı duruş olarak ortaya çıkmıştı; Arte povera, fakir, yoksul sanat anlamına gelen gündelik, atılmış, kullanılmış malzemeleri kullanan bir kavramsal sanat akımı olarak ortaya çıkmıştı- organik malzemeleri, kireç, kömür gibi, kullanan modern öncesi yaşam objelerine referans veren masa, spiral, nehir, igloo gibi nesneler; gergedan, krokodil gibi hayvan figürleri sergide göreceklerinizden bazıları. Göçebe bir hayatı size hatırlatan çadırımsı yerleşim birimi igloo’lar sanatçının defalarca yaptığı, belki de sanatını temsil eden ikonografik bir figüre dönüşmüş. Sığınmak için bir barınak, geçiciliği temsil eden en sembolik anlatımlardan biri, Mertz igloo’ların üzerine neon ışıktan yazılar koymuş, ya da bir gergedan tablosunun ortasına kırmızı bir neon çizgi… 

Other Collections
This site uses cookies to understand visitor needs. You can see our terms of service police here. To allow us to improve our content please click ok. OK