Didem Doğan

Malba’da yeni bir sergi; ’Modern Meksika: öncü ve devrimci’

Buenos Aires’ten ayrılacağım gün bu serginin açıldığı gün, ne şans! Meksika’da 20. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan sanat hareketlerinin ve ülkenin o dönemde içinden geçtiği büyük dönüşümün simgesel bir anlatımı. Yerli kültürlerin mirası, sömürge döneminin vahşeti, devrim hareketinin öncülüğü; bu dönemde yaşamış ve üretmiş sanatçıların anlatımıyla Meksika tarihine bir bakış. Başkent Meksika’ya giderseniz Ulusal Saray, Güzel Sanatlar Müzesi gibi müzelerde görebileceğiniz duvar resimlerinin mimarları Rivera, Orozco, gibi büyük sanatçıların resimleri yer alıyor. Ayrıca daha kişisel anlatımları olan Kahlo gibi ressamlarla birlikte dönemin tüm önemli sanatçılarının eserleri Buenos Aires’e getirilmiş: Dr. Atl, Miguel Covarrubias, Saturnino Herrán, María Izquierdo, Frida Kahlo, Agustín Lazo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Antonio Ruiz “El Corcito”, David Alfaro Siqueiros, Remedios Varo, Ángel Zárraga. Belli kavramlar etrafında toplanmış dört ayrı salonu geziyoruz; modernite, toplumsal devrim, popüler kültür, gerçeküstücülük. Meksika’da resim sanatı her zaman siyasi bir hareket olmuştu. Meksika tarihinin yerli kültürlere son veren sömürge dönemi eleştirisi de, kapitalist düzene karşı bir söylem olarak ortaya çıkan devrimci sanat da her zaman halk hareketi ile birlikte ilerlemişti. Ama kesinlikle sadece bir araç olarak da kullanıldığı iddia edilemez resim sanatının. Estetik duyarlılığı çok yüksek, teknik olarak da çok ilerideydi ve tüm sanat akımlarının farkında olan kendi başına bir kimliği bulunan bir sanattı. ‘Gerçek Meksikalılık’ın ne olduğu sorusunu hep içinde taşıyan ama evrensel niteliği de olan ve tüm dünyaya seslenen bir anlatımdı.

Other Collections
This site uses cookies to understand visitor needs. You can see our terms of service police here. To allow us to improve our content please click ok. OK