Didem Doğan

Hue, Eski krallık

Vietnam’ın eski başkenti Hue, Çin mimarisinin etkisinin en fazla hissedildiği yer. Eski şehirdeki hanedanlık döneminden kalma saray kompleksi, Nguyen imparatorluğu tahtı sarayları, mezarlıkları, tapınak yerleri pagodaları ile birlikte ve Parfüm nehrinin yanıbaşında kurulu Hue kalesi, hepsi Unesco mirası listesinde. 17. ve 19. yüzyıllar arasında feodal bir hanedanlık olan Nguyen krallarının yaşadığı saraylar şehrin ana turistik atraksiyonu. Şehir Vietnam Savaşı’nda ayrışan kuzey güney ayrımında sınır olabilecek noktaya yakın, son hanedan emperyal güçlerin desteğiyle güneye gidiyor ve Saigon’da konumlanıyor, komünistler ise kuzeyde Hanoi’yi başkent ilan ediyorlar. Bunlar 1945’lerde oluyor. Biz Aralık’ta muson rüzgarlarının getirdiği yağmur altında zamanın dondurulduğu bir yermişçesine dolaştık ve şehrin havası Hue katliamını, bulunan toplu mezarları hatırlatmayacak kadar dingindi. 

Other Collections
This site uses cookies to understand visitor needs. You can see our terms of service police here. To allow us to improve our content please click ok. OK