Didem Doğan

Cordoba Camii Katedrali

Minber, kilise korosu, haç bunları aynı yerde nerede bulabilirsiniz? Dünyada belki de bir tek Cordoba Camii’nin içinde. Gerçekten de böyle bir camiinin içine bir katedral inşa etmek ideolojik olmaktan öte estetik bir sorun. Binlerce mermer sütun ve kırmız beyaz kemerlerin arasında birdenbire ortayan çıkan bu simsiyah koro yapıldığında burayı ziyaret eden bir psikopozun bile tepkisini çekmiş ve ‘herhangi bir yerde yaptırabileceğin bir şeyi buraya yaparak tek ve biricik bir şeyi bozmuşsun’ yorumunda bulunmuştu.

Sonradan Katedral’e dönüştürelen Emevi Hanedanlığı’nın başkenti Cordoba’da sekizinci yüzyılda yapılan bu şaheser ve etrafındaki eski şehir bugün Unesco mirası listesinde yer alıyor. Córdoba dönemin Bağdat ve Kahire’den sonra gelen en önemli üçüncü şehri, bilim, kültür, farklı kültürlerin bir arada yaşaması bakımından son derece ileride idi. Camii eski bir Vizigot kilisesinin olduğu yere onuncu yüzyılda 1. Abd Al-Rahman döneminde yapımına başlanmış ve on sene kadar inşası sürmüş. Yazıldığına göre camiinin içine bir katedralin yapımına yeniden fethin mimarı Katolik Isabel değil otuz dört sene sonra torunu Beşinci Carlos izin vermişti.

Camiiye portakal ağaçları ile dolu bahçesinden geçip içeri girdiğinizde dikdörtgen bir zemin üzerinde yükselen sekiz yüz elli mermer sütun ve kırmızı beyaz taştan oluşan kemerler bulacaksınız. Mihrab olağanüstü güzellikte; at nalı şeklindeki mihrabın üzerindeki yazılar lacivert bir fon üzerine altın sarısı ile yazılmış. Camiinin Şam’daki Büyük Camii’ye benzerliğinden bahsediliyor.

Other Collections
This site uses cookies to understand visitor needs. You can see our terms of service police here. To allow us to improve our content please click ok. OK